Ab März 2023 können Angelscheine nur noch online erworben werden fisketegn.dk/de

Torben Hansens Feries privatlivspolitik
Opdateret 17. marts 2019

I forbindelse med eller med henblik på dit kontraktuelle forhold med Torben Hansen Ferie, vil Torben Hansen Ferie indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR og databeskyttelsesloven.

Hvilke oplysninger Torben Hansen Ferie indsamler om dig og til hvilket formål
Torben Hansen Ferie indsamler, behandler og opbevarer kun oplysninger, der er nødvendige med henblik på leje eller udlejning af både samt sommerhuse ved Torben Hansen Ferie.

Om lejer:
Når du lejer et feriehus ved Torben Hansen Ferie, behandles de personoplysninger du giver i forbindelse med din booking. Typisk er der tale om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger.

De oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med din forespørgsel eller booking indsamles, behandles og opbevares med henblik på at besvare dine spørgsmål og eventuelt gennemføre bookingen.

Om husejer:
Når du udlejer dit feriehus gennem Torben Hansen Ferie, behandles de personoplysninger du giver i forbindelse med aftalen om udlejning. Typisk er der tale om dit navn, din adresse, telefonnummer, e-mailadresse, bankkonto-oplysninger samt oplysninger om dit feriehus.

De oplysninger vi modtager fra dig indsamles, behandles og opbevares af hensyn til formidlingsaftalen mellem lejeren og Torben Hansen Ferie.

Hvem indsamler Torben Hansen Ferie oplysninger om
Der indsamles informationer fra potentielle samt faktiske lejere og potentielle samt faktiske udlejere.

Det juridiske grundlag for at indsamling og behandling af dine personoplysninger
Torben Hansen Ferie indsamler og behandler dine personoplysninger ifølge følgende artikler i GDPR:
• Art. 6, stk. 1 (a) dit samtykke
• Art. 6, stk. 1 (b) opfyldelse af kontrakt med dig
• Art. 6, stk. 1 (c) overholde retlig forpligtelse Torben Hansen Ferie
• Art. 6, stk. 1 (f) Torben Hansen Feries legitime interesser
De legitime interesser forfulgt af Torben Hansen Ferie inkluderer følgende formål: Opfyldelse af den kontraktuelle forpligtelse med dig og dokumentationskrav.

Det kan således være nødvendigt for at sikre driften af Torben Hansen Ferie at indsamle og behandle dine personoplysninger.

Hvem deler Torben Hansen Ferie dine personoplysninger med og hvorfor?
Med udgangspunkt i ovenstående formål, kan dine personoplysninger blive videregivet eller delt med offentlige myndigheder, autoriserede rådgivere som revisorer og advokater og IT udviklere og udbydere.

Hvor længe Torben Hansen Ferie opbevarer dine personoplysninger
Oplysningerne opbevares så længe de er nødvendige eller påkrævet efter dansk lovgivning.

Dine rettigheder
Ifølge GDPR har du følgende rettigheder
• Ret til indsigt
• Ret til berigtigelse
• Ret til sletning
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til dataportabilitet
• Ret til indsigelse

Det skal bemærkes at disse rettigheder ikke altid kan håndhæves af hensyn til juridiske krav og Torben Hansen Feries legitime interesse.

Du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet.
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telephone: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk